February 24, 2014

ESSENCE: SPECIAL EFFECT TOPPER + COLOUR & GOToday I wanted to show you two of my new nailpolishes.
I saw this Essence Special Effect Topper and I immediately wanted to take him home.
I was especially eager to find out if it really has a feather effect.

Vandaag wil ik jullie twee van mijn nieuwe nagellakjes laten zien.
Ik zag deze Essence Special Effect Topper en ik wou hem meteen mee naar huis.
Ik was vooral nieuwsgierig of het echt een veren effect zou hebben.

Colour:
I bought the Essence: Colour & Go: 130 What's my name?
And the Essence: Nail Art Special Effect Topper: 20 The bees and the birds.
Ik kocht de Essence: Colour & Go: 130 What's my name?
En de Essence: Nail Art Special Effect Topper: 20 The bees and the birds.

Applying:
The Colour & Go was easy to apply, I used two coats for a better effect.
I was surprised to find out that the Special Effect Topper was also easy to apply!
I have other toppers but they are terrible, they don't stick, they don't give enough glitter,...
This topper does stick, it actually "glues" to your nail, also with only one coat you have enough glitters.
De Colour & Go was makkelijk aan te brengen, ik heb twee lagen gebruikt voor een beter effect. (Al volstaat één laag.) Ik was enorm verrast door de Special Effect Topper, ook deze is makkelijk aan te brengen! Ik heb al eerder topper gehad maar deze waren vreselijk, ze bleven niet plakken, er was niet genoeg glitter,...
Deze topper plakt wél, het plakt letterlijk tegen je nagel en met één laag heb je genoeg glitters.

Stay:
The nailpolish stayed three days without cracking at the ends.
De nagellak bleef drie dagen zonder te breken aan de tippen.


I'm sorry I haven't got any good detail photo's, I painted my nails in the train, and these photo's are taken with my iPhone.
Sorry, ik heb geen betere detailfoto's, ik heb mijn nagels in de trein gelakt en deze foto's zijn met mijn iPhone genomen.


Only the Colour & Go.
Alleen de Colour & Go.


With Special Effect Topper.
Met de Special Effect Topper.

I don't think it has a feather effect, but it's nice for once.
I usually wear white nails, but I guess I'll be wearing the Colour & Go again (without the topper). It's a pretty nude.

Ik vind niet dat het een veren effect heeft, maar het is wel leuk om eens te dragen.
Normaal heb ik altijd witte nagels, maar ik denk dat ik de Colour & Go toch nog eens ga dragen (zonder de topper wel). Het is een mooie nude.

What do you think?
Wat vinden jullie?

Love, Rani


Follow on Bloglovin

2 comments:

I love reading your comments,
if you have any questions you can ask me here or email me at: rani@iamafashioneer.com.

Follow me with Bloglovin' - Follow me on Facebook
- Follow me on Instagram